Geplaatst op

Doorontwikkeling Tuinderij-opleiding

Update: Hoe staat het de met Tuinderijschool?

Vorig jaar heeft de StadsAkkers in samenwerking met In Groene Verbinding, KPC en Pluryn de opleiding “Werken in de Tuinderij SVA1” ontwikkeld.  In die pilot zijn juli 2019 7(!) deelnemers geslaagd en mochten een diploma ontvangen, een geweldige ontwikkeling.

Naar aanleiding van dit succes is de StadsAkkers in september een project “Tuinderijschool” gestart, samen met Pluryn om dit verder te onderzoeken. Hoe kunnen we de opleiding verder ontwikkelen?  Wellicht eventueel uitbreiden met meerdere opleidingen? Hiervoor is uiteraard ook veel info voor nodig en aansluiting bij scholen, organisaties en instellingen. Een mooie klus!  

In een vervolg op de opleiding “Werken in de Tuinderij SVA1”  gaat we kijken hoe we deze opleiding wellicht kunnen uitbreiden naar “SVA2” met een stage op een ander bedrijf. Wellicht leren om met mechanische machines te werken? Heel spannend allemaal!  Ook vragen we ons af: wat moet je nu eigenlijk kunnen om op een “andere” Tuinderij te kunnen werken en een diploma te behalen?  Norbert, Gerhard en Hans, leden van de projectgroep gaan hier ook mee aan de slag.

Tevens zijn we op dit moment druk “buiten” bezig om aan toekomstige tuinderijen en collega-organisaties te bezoeken en de vraag te stellen:  Wat verwachten jullie als bedrijf dat iemand moet kunnen? En wat moet in ieder geval  in de opleiding SVA2 komen? Een mooie speurtocht, we houden jullie op de hoogte middels de nieuwsbrief!

“Klein Feestje!!!! De nieuwe erkenning SBB voor Leerbedrijf is binnen!”

Voor nu is er al een geweldig resultaat bereikt! StadsAkkers was al een stage bedrijf met leermeesters Norbert en David voor niveau 1 en 2. Na een bezoek en beoordeling heeft de SBB de erkenning verlengd en uitgebreid naar niveau 3 en 4. Heel erg mooi! Felicitaties voor Norbert en David!  StadsAkkers heeft nu de mogelijkheid om naast de eigen opleiding SVA1 “Werken in Tuinderij”  ook stagiaires te plaatsen voor de volgende opleidingen:

  • Assistent Dienstverlening en zorg niveau 1
  • Assistent Plant en groene omgeving niveau 1 
  • Medewerker Teelt niveau 2
  • Vakbekwaam medewerker teelt niveau 3
  • Vakexpert biologisch dynamische landbouw niveau 4
Geplaatst op

Het lesboek “Werken in de Tuinderij” is klaar

Voor jongeren en volwassenen die geen opleiding hebben afgerond, is er de mogelijkheid om via een SVA-1 opleiding toch nog een diploma te halen. Dit diploma is landelijk erkend en vormt een bevestiging van het feit dat iemand geschikt is om (betaald) werk uit te voeren. Je laat met zo’n diploma zien, dat je op tijd kunt komen, dat je opdrachten kunt uitvoeren en dat je ook in de praktijk al ervaring hebt opgedaan met het werken in een tuinderij.

Bij StadsAkkers zijn veel mensen werkzaam, die door pech in het leven hun opleiding niet hebben kunnen afmaken. Dit kan allerlei redenen hebben. Sommige mensen hebben in hun jeugd te maken gehad met problemen in het gezin waarin ze opgroeiden, of zijn zelf langdurig ziek geweest. Anderen hebben te kampen met ADHD of Autisme, of zijn betrokken geweest bij een ernstig ongeluk. Hierdoor hebben deze mensen wat meer begeleiding nodig, dan een reguliere werkgever kan bieden.

Bij het werk op de akker kunnen deze mensen weer ervaren dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Voor het werk op de akker is iedereen waardevol. Medewerkers, die al wat langer meedraaien hebben intussen veel geleerd over biologisch tuinieren. Ze hebben veel praktijkervaring opgedaan. Om deze kennis en vaardigheden zichtbaar te maken heeft StadsAkkers de opleiding   SVA-1: Werken in de tuinderij ontwikkeld.

De eerste groep medewerkers is gestart met de opleiding en gaat dit jaar in juli praktijkexamen doen. Om deze mensen goed op te leiden is vooral praktijkles nodig. Deze les vindt plaats op maandagochtend onder begeleiding van Gerhard Hulleman van de Keten Groen.  Oefenen van de vaardigheden kan natuurlijk ook op andere dagen. Er is elke dag werk genoeg te doen om veel te kunnen oefenen. Maar daarnaast hebben sommige medewerkers behoefte aan wat herhaling. Daarom heeft één van onze vrijwilligers samen met de docent een lesboek met foto’s en korte teksten gemaakt. De eerste versie van dit lesboek is nu gedrukt.  Hierin kan de medewerker zijn eigen vorderingen bijhouden. Medewerkers kunnen hun lesboek gebruiken om in terug te lezen wat ze geleerd hebben. Ook kunnen ze in het boek bijhouden welke vaardigheden ze al hebben geoefend. De docent tekent in het boek steeds af hoe ver iemand is.  Zodra alle vaardigheden zijn afgetekend kan iemand meedoen aan het examen. Wij hopen op een goede afloop voor alle medewerkers die dit jaar examen gaan doen.

Geplaatst op

Het Gentiaan College en StadsAkkers

Vanaf het schooljaar 2018/2019 start een unieke samenwerking tussen het Gentiaan College uit Zevenhuizen en StadsAkkers. Vanaf begin september gaan de leerlingen van het Gentiaan College namelijk de praktijklessen in het groen volgen op het terrein van StadsAkkers.

Het Gentiaan College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en is gehuisvest in het mooie gebouw aan de Gentiaanstraat in Zevenhuizen. Op deze school worden lessen gegeven aan kleine groepen leerlingen, die wat extra begeleiding nodig hebben. Ook bij StadsAkkers werken mensen, die soms wat extra begeleiding nodig hebben.

StadsAkkers heeft de afgelopen jaren altijd wel een paar leerlingen van het College een stageplaats geboden.  Vanaf nu wordt de samenwerking uitgebreid met de praktijklessen. De leerlingen van MBO1-groen, die op het Gentiaan College les hebben, komen één dag in de week samen met een docent naar StadsAkkers. De werkzaamheden die zij gaan uitvoeren passen in hun opleidingsprogramma. Ze kunnen bij StadsAkkers in de praktijk ervaren wat het betekent om op een tuinderij te werken. Werken in de buitenlucht, ook als het iets minder mooi weer is, samen met de medewerkers van StadsAkkers.  Bij zo’n samenwerking komt veel kijken, van overleg over de koffiepauzes tot afspraken over verdeling van taken en werkzaamheden. Wij zijn benieuwd hoe dit gaat uitpakken en zullen hierover de komende tijd zeker vaker berichten.