Geplaatst op

Het lesboek “Werken in de Tuinderij” is klaar

Voor jongeren en volwassenen die geen opleiding hebben afgerond, is er de mogelijkheid om via een SVA-1 opleiding toch nog een diploma te halen. Dit diploma is landelijk erkend en vormt een bevestiging van het feit dat iemand geschikt is om (betaald) werk uit te voeren. Je laat met zo’n diploma zien, dat je op tijd kunt komen, dat je opdrachten kunt uitvoeren en dat je ook in de praktijk al ervaring hebt opgedaan met het werken in een tuinderij.

Bij StadsAkkers zijn veel mensen werkzaam, die door pech in het leven hun opleiding niet hebben kunnen afmaken. Dit kan allerlei redenen hebben. Sommige mensen hebben in hun jeugd te maken gehad met problemen in het gezin waarin ze opgroeiden, of zijn zelf langdurig ziek geweest. Anderen hebben te kampen met ADHD of Autisme, of zijn betrokken geweest bij een ernstig ongeluk. Hierdoor hebben deze mensen wat meer begeleiding nodig, dan een reguliere werkgever kan bieden.

Bij het werk op de akker kunnen deze mensen weer ervaren dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Voor het werk op de akker is iedereen waardevol. Medewerkers, die al wat langer meedraaien hebben intussen veel geleerd over biologisch tuinieren. Ze hebben veel praktijkervaring opgedaan. Om deze kennis en vaardigheden zichtbaar te maken heeft StadsAkkers de opleiding   SVA-1: Werken in de tuinderij ontwikkeld.

De eerste groep medewerkers is gestart met de opleiding en gaat dit jaar in juli praktijkexamen doen. Om deze mensen goed op te leiden is vooral praktijkles nodig. Deze les vindt plaats op maandagochtend onder begeleiding van Gerhard Hulleman van de Keten Groen.  Oefenen van de vaardigheden kan natuurlijk ook op andere dagen. Er is elke dag werk genoeg te doen om veel te kunnen oefenen. Maar daarnaast hebben sommige medewerkers behoefte aan wat herhaling. Daarom heeft één van onze vrijwilligers samen met de docent een lesboek met foto’s en korte teksten gemaakt. De eerste versie van dit lesboek is nu gedrukt.  Hierin kan de medewerker zijn eigen vorderingen bijhouden. Medewerkers kunnen hun lesboek gebruiken om in terug te lezen wat ze geleerd hebben. Ook kunnen ze in het boek bijhouden welke vaardigheden ze al hebben geoefend. De docent tekent in het boek steeds af hoe ver iemand is.  Zodra alle vaardigheden zijn afgetekend kan iemand meedoen aan het examen. Wij hopen op een goede afloop voor alle medewerkers die dit jaar examen gaan doen.

Geplaatst op

Geslaagd voor het certificaat bosmaaier!

Op maandag 26 november hebben drie deelnemers van StadsAkkers en één deelnemer van de Keten Groen praktijkexamen bosmaaien gedaan op het terrein van StadsAkkers.

Vanaf het begin van dit schooljaar worden er voor de Keten Groen ook lessen op het terrein van StadsAkkers gegeven door een docent van VSO-de Bolster in Voorst. De eerste serie lessen op de maandagochtend was de cursus “werken met de bosmaaier”. Hieraan hebben een aantal deelnemers van StadsAkkers, maar ook van de Keten Groen-locatie de Houtwal deelgenomen. Deze week was het zover, dat zij voldoende bekwaam waren om het examen te kunnen gaan doen.

Bij zo’n examen komt dan een externe examinator, in dit geval van het Praktijk Centrum Bomen. Deze legde aan de vier kandidaten uit, hoe het examen zou plaatsvinden. Ze moesten niet alleen een stukje maaien, maar ook hun bosmaaier voorbereiden om te beginnen, uitleggen waar je aan moet denken en waar je rekening mee moet houden als je aan het werk bent. Het gaat om veilig en precies werken en rekening houden met je eigen veiligheid, maar ook met de veiligheid van de mensen in je omgeving.

Daarna gingen de mannen naar buiten om te laten zien of zij voldoende hadden opgestoken van de lessen van Gerhard. Dat bleek inderdaad het geval. Eén van de deelnemers moet in het voorjaar nog een deel van het examen overdoen, maar verder was iedereen volledig geslaagd voor het examen. En dat is mooi, want zo’n certificaat is niet alleen geldig bij StadsAkkers of op de Houtwal, maar het is een landelijk erkend certificaat.

Op bovenstaande foto zie je de docent Gerhard bezig met het voorbereiden van het examen.