Gepost op

StadsAkkers nu officieel aangesloten bij de Keten Groen

Iedereen die dat leuk vindt kan bij StadsAkkers mee komen helpen. Daarom lopen er veel vrijwilligers rond, die één of meerdere dagen per week helpen met het wieden, hout kloven, plukken, schoonmaken, verkopen en andere werkzaamheden.

Daarnaast ontvangen wij subsidie van de gemeente Apeldoorn om mensen te begeleiden, die bij ons arbeidsmatige dagbesteding doen. Zij komen dus één of meerdere dagen per week helpen met het wieden, hout kloven, plukken, schoonmaken, verkopen en andere werkzaamheden….. en krijgen daarbij begeleiding van Norbert, de zorgmanager en van David de tuinder. Hiermee zorgt StadsAkkers voor deze mensen voor een eerste stap op weg (of weer terug) naar de arbeidsmarkt. Vorig jaar hebben verschillende mensen via deze route betaald werk gevonden of zijn aan een opleiding begonnen.

De gemeente Apeldoorn wil graag dat organisaties, waar arbeidsmatige dagbesteding wordt gegeven, aansluiten bij een van de ketens. StadsAkkers is daarom vorig jaar aangesloten bij de Keten Groen. Een keten is een samenwerkingsverband van organisaties die samen arbeidsmatige dagbesteding aanbieden op een daarvoor aangewezen locatie. De Keten Groen heeft deze locatie op de Houtwal aan de Asselsestraat.

StadsAkkers houdt wel gewoon de eigen locatie in Park Zuidbroek, maar werkt samen met de andere organisaties op allerlei terreinen. Vorig jaar hebben we hier wat ervaring mee opgedaan. In 2018 zullen we echt gaan meemaken wat het betekent om deel uit te maken van de Keten Groen. Wij zien veel voordelen: de andere organisaties hebben veel expertise op het gebied van begeleiding, opleiding en coaching on the job. Expertise, waar wij dankbaar gebruik van kunnen maken. Daarnaast hebben wij natuurlijk zelf ook meerwaarde, onder andere doordat bij ons gewerkt wordt in een tuinderij en mensen bij StadsAkkers dus heel andere vormen van werkervaring op kunnen doen. Daarnaast is het bijzonder dat we bij StadsAkkers werken met een mix van vrijwilligers, stagiaires van diverse opleidingen en WMO-deelnemers . Hierdoor is StadsAkkers een inspirerende en diverse werkplek geworden voor ons allemaal.

Vrijwilliger of deelnemer worden? Kom langs van maandag tot en met vrijdag op de Dommeweg 5b in Apeldoorn of bel: 06-46083374 om een afspraak te maken.

 

Meer informatie over de Keten Groen is te vinden op: Dagbesteding.apeldoorn.nl

Zie natuurlijk ook: www.stadsakkers.nl of onze Facebookpagina.