Gepost op

Schapen op de akker

 

Annemein bij haar schapen

Mensen, die af en toe door het Park Zuidbroek wandelen hebben ze waarschijnlijk al zien rondlopen tussen de fruitbomen op het terrein van StadsAkkers. De schapen van onze medewerker Annemein de Graaf. Annemein werkt sinds april bij StadsAkkers. Zij begeleidt de jongeren, die op onze akker werken, maar daarnaast ligt haar passie bij haar dieren. Bij Annemein thuis lijkt het wel een kinderboerderij. Annemein heeft in haar leven al een hele veestapel bij elkaar vergaard. Ze heeft een paard die haar helpt bij het werk op de akker, verder pony’s, dwerggeitjes, konijnen, kippen en natuurlijk een hond en een kat.

Annemein heeft ook melkgeiten bij haar bedrijfje De Wollesik in Wiesel. Binnenkort komen daar wat melkschapen bij. Sinds kort verkoopt zij geitenkaas via haar eigen bedrijfje, maar daarnaast is het de bedoeling dat in de toekomst ook van de schapenmelk kaas wordt gemaakt. De schapen van Annemein op de stadsakkers zijn echte vleesschapen. Zij zijn minder geschikt om gemolken te worden maar leveren uitstekend lamsvlees.

Bij StadsAkkers zijn de schapen zeer welkom. Zij onderhouden het gras bij de boomgaard, waardoor daar minder vaak gemaaid hoeft te worden. Daarnaast zijn het gezellige dieren die vrolijk blatend en springend naar je toe komen rennen als je een wandelingetje maakt over het terrein of in het park. Sinds kort staat er ook een ram bij de schapen.
We hopen volgend jaar in maart op lammetjes, die een (h)eerlijk leven genieten voor ze, op een leeftijd van 7 tot 10 maanden oud, geslacht worden. Dit is voor StadsAkkers in de toekomst, naast de kaas, een mooie aanvulling op ons aanbod van biologische groenten.