Ons bestuur

Als Stichting heeft StadsAkkers ook bestuur. Dat wordt gevraagd en ongevraagd bijgestaan door diverse adviseurs op het gebied van techniek, teelt, PR en juridische zaken en financiën. We worden gesteund door bedrijven in Apeldoorn. Bureau van Binnen naar Buiten ontwerpt al onze flyers en andere reclame-uitingen. Tijmen Kroes doet voor ons de salarisadministratie en de accountantscontrole. De Baskuul van De Passerel doet de was. De werving van vrijwilligers wordt ondersteund door bureau Focuz Op.

Het bestuur bestaat uit:

  • Klaas Dekker, voorzitter
  • Marijke van der Wekke, secretaris
  • Ad Nieuwenhuis, penningmeester
  • Arjin Jans
  • Rob de Jong

Het bestuur wordt ondersteund door:

  • Willem Dicou – praktische taken penningmeester