Geplaatst op

Steenmeel op het land

Het steenmeel is intussen uitgereden, de mest komt nog. Steenmeel is fijngemalen lava en wordt gebruikt om de bodem te verbeteren.

De term zure regen hoor je tegenwoordig nog maar zelden. Toch komen er nog steeds zuren in de bodem terecht en mede daardoor ontstaat een verlies aan mineralen. Die verzurende stoffen komen uit kunstmest, drijfmest en door de uitstoot van verkeer en industrie.

Minder mineralen in de bodem betekend bijvoorbeeld een minder goede bodemstructuur en planten plus dieren die sneller ziek worden. Door steenmeel te gebruiken breng je weer mineralen en sporenelementen in de grond en zorg je dat de bodem herstelt.

StadAkkers doet mee aan een proef om te kijken wat het effect is van steenmeel. Op de helft van de akker is steenmeel uitgereden. Op de andere helft niet. Door dit seizoen meerdere keren grondmonsters te nemen kunnen we meten wat het effect is.

Het steenmeel Actimin-BT is gratis beschikbaar gesteld door Actimin! Wil je meer weten? Kijk dan op www.actimin.nl

P1280096