Geplaatst op

Rakkers op de akker dit jaar een succes

StadsAkkers heeft het afgelopen jaar met subsidie van het Kansfonds een groep kansjongeren kunnen begeleiden. Kansjongeren zijn jongeren, zonder vast woonadres. Doordat zij geen eigen kamer of woonruimte hebben, zwerven zij van adres naar adres. In zo’n geval is het voor een jongere heel lastig om een geregeld bestaan op te bouwen. Vaak hebben zij hun opleiding niet afgemaakt en kunnen ze moeilijk werk vinden. Werk vasthouden is heel lastig, door de voortdurende verandering van verblijf. StadsAkkers is daarom dit jaar samen met Stimenz gestart met een project waarbij een groep van deze jongeren geholpen worden om wat meer structuur in hun leven te krijgen. StadsAkkers biedt de werkplek en begeleiding op het werk en Stimenz doet de ondersteuning daar om heen. Zoeken naar een geschikte kamer, helpen naar een goede invulling van de vrije tijd en ondersteunen bij het vinden van een netwerk. Door het werk bij StadsAkkers komen de jongeren in aanraking met allerlei soorten mensen. Hierdoor wordt hun netwerk vanzelf ook groter en diverser.

In oktober heeft StadsAkkers een aanvraag gedaan bij het Kansfonds voor een vervolg van dit project. Om dit te kunnen doen was natuurlijk een overzicht nodig van de behaalde resultaten uit 2017. Tot nu toe heeft StadsAkkers in dit project 11 jongeren begeleid, waarvan er 4 via Stimenz waren binnengekomen. Van deze 11 jongeren zijn er 2 weer succesvol uitgestroomd. Eentje heeft werk gevonden en een ander is een opleiding gaan doen. Beide jongeren zien wij nog regelmatig langskomen, omdat ze het gezellig vinden om weer wat mensen van StadsAkkers te zien. Zelf vinden wij dit een goed resultaat, hoewel het aantal aanmeldingen via Stimenz nog wel wat mag toenemen. Om dit te bereiken hebben we afspraken gemaakt met Stimenz over de bekendheid van het project daar.

De jongeren, die bij StadsAkkers aan de slag zijn gegaan worden begeleid door onze zorgmanager Norbert Keizer maar ook door Annemein de Graaf, die speciaal voor dit project is aangetrokken. Annemein begeleidt de jongeren op de akker. Voor veel jongeren is het werken op de akker en met de schapen een geheel nieuwe wereld. Enkele citaten uit hun mond:

  • ‘Ik ben blij dat ik niet meer in de illusie leef dat een geit een mannetjes schaap is..’
  • ‘Mijn moeder zegt altijd dat de wasmachine geduldig is. Nu snap ik waarom.’ (broek, jas, handschoenen helemaal onder de modder)
  • ‘Ik wist niet dat het zo fijn was om zoiets doms als onkruid wieden te doen.’
  • ‘Als ik later oud ben, wil ik een moestuintje.’

Meer informatie over Stimenz en over dit project is te vinden op hun website Stimenz.nl en facebookpagina. 

Meer informatie over het Kansfonds is te vi nden op hun website Kansfonds.nl