Geplaatst op

Hoe houden we de akker draaiende in deze moeilijke tijd?

Vorige week zondag werden wij, net als iedereen in Nederland, overvallen door de extra maatregelen die door de overheid werden ingesteld om de verspreiding van corona te vertragen. Wat betekenen deze maatregelen voor ons? Kunnen we nog wel open blijven? Hoe pakken we dit aan? Wat gebeurt er als we niet open blijven? Allemaal vragen, waarover we ons met het bestuur van StadsAkkers en met de dagelijkse leiding moesten buigen.

Uiteindelijk hebben we besloten om wel door te gaan met de teelt maar om verder te sluiten. Wij werken hier nu elke dag met een kleine groep mensen om ervoor te zorgen dat we het teeltplan in ieder geval gedeeltelijk kunnen uitvoeren. Op die eerste maandag vorige week was het mooi weer. Veel werkzaamheden, die we eerste niet konden doen vanwege de regen, konden nu opgestart worden. Ook moest er geoogst worden en water gegeven. We hebben inmiddels al drie keer geoogst  voor de voedselbank.  Daarnaast is het zo dat veel medewerkers bij StadsAkkers hun dagelijkse structuur vinden in het werk op het land.  Norbert en David hebben samen een goed overzicht gemaakt van de mensen, die nu elke dag mogen komen, en van de werkzaamheden die in ieder geval moeten gebeuren. De andere mensen zitten allemaal thuis. Voor de rest van het seizoen betekent dit dat we een kleiner assortiment aan groenten zullen hebben zodra de verkoop weer mag starten. We hopen dat we zo in ieder geval een aantal groenten wel kunnen kweken, zodat we ook werk genoeg hebben wanneer iedereen weer mag komen.

Daarnaast is er ook al veel gebeurd, zodat we goed hygiënisch kunnen werken. We werkten al een paar weken extra schoon. Iedereen is constant aan het handen wassen, alle deurknoppen, lichtknopjes et cetera worden dagelijks gereinigd. In de kantine is de helft van de stoelen opgestapeld. Alle stoelen staan verder uit elkaar en nergens zitten mensen tegenover elkaar. Ook op het terras hebben we de stoelen uit elkaar gezet.

Om de mensen, die thuis zitten, te blijven spreken hebben we een nieuwsbrief bedacht, die nu twee of drie keer per week wordt rondgestuurd en waaraan iedereen zijn bijdrage kan leveren. We merken dat dit zeer op prijs wordt gesteld.