Geplaatst op

Gentiaan College en StadsAkkers sluiten een convenant

In november hebben de bestuurders van het Gentiaan College en van Stichting StadsAkkers een convenant getekend waarin de samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd voor het komende jaar. Het Gentiaan College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in de wijk Zevenhuizen. Iedereen kent het gebouw aan de Gentiaanstraat en goed te zien vanaf de laan van Zevenhuizen.Het Gentiaan College verzorgt VSO cluster 3 en 4 onderwijs aan leerlingen die extra (gedrags)ondersteuning nodig hebben. Leerlingen worden voorbereid op arbeid, op dagbesteding en op vervolgonderwijs.

StadsAkkers en het Gentiaan College hebben al langer een goede samenwerking. De afgelopen jaren hadden diverse leerlingen van het Gentiaan College hun praktijkstage bij StadsAkkers doorlopen.  Bij zo’n stage komen de leerlingen een schooljaar lang één of meerdere dagen per week meedraaien op de akker. Ze leren allerlei werkzaamheden in het groen, zoals grondvoorbereiding en bewerking, werken met landbouwwerktuigen, wieden, zaaien en oogsten van diverse soorten groenten. Sommige van hen leren ook met de tractor rijden, zodat ze bijvoorbeeld zelfstandig kunnen gras maaien. Maar belangrijker is nog, dat ze op deze manier leren wat werken eigenlijk betekent. Nu is deze samenwerking uitgebreid naar de praktijklessen. De MBO-groenklas komt tweemaal per week een halve dag naar StadsAkkers en voert daar allerlei activiteiten uit in het kader van hun lesprogramma.  Ook is het de bedoeling dat andere klassen van de school hun oriënterende stage in het groen bij StadsAkkers komen doen.

Om deze extra groep leerlingen een goede plek te geven binnen de werkzaamheden bij StadsAkkers zijn een aantal afspraken gemaakt over de dagelijkse gang van zaken. Voor de leerlingen valt het nog niet mee om een hele dag op een werkplek als StadsAkkers aan de slag te blijven. Zij hebben vaak wat structuur nodig en zijn snel afgeleid door alles wat er om hen heen gebeurt.  Ook vinden ze het heel spannend om op een andere plek met allerlei voor hen vreemde mensen aan de slag te gaan. De leerlingen en de medewerkers van StadsAkkers pauzeren daarom na elkaar en niet allemaal tegelijk. Inmiddels staat er een schaftkeet op het terrein die door de groep leerlingen gebruikt kan worden.  Wat betreft het lesprogramma is er goed overleg tussen Wouthera, de praktijkdocente en David, onze tuinder. Het gaat tenslotte om praktijklessen, waarbij het de bedoeling is dat leerlingen in de loop van het schooljaar diverse werkzaamheden in het groen hebben uitgevoerd.  Voor een deel volgen zij met de lessen natuurlijk het seizoen, maar daarnaast zijn er ook lessen in bestraten en omgaan met gereedschap.

Op deze manier kunnen de leerlingen in een veilige omgeving leren en werkervaring opdoen.