Gepost op

Een gift van BDR Thermea

BDR Thermea

Een gift van BDR Thermea.

Op 13 februari bracht een delegatie van het Nederlandse verwarmingsbedrijf BDR Thermea  een bezoek aan StadsAkkers.  De naam BDR Thermea zal bij weinig mensen bekend zijn.  De naam die we wel kennen is ‘REMEHA’ producent van onder andere CV-ketels. Dit familiebedrijf is, door enkele grote fusies in Duitsland, Frankrijk en de VS, uitgegroeid tot één van de grootste producenten van verwarmingssystemen in de wereld.

Medewerkers van het hoofdkantoor aan de Marchantstraat stelden het geld van hun Kerstpakket beschikbaar  voor een goed doel. Er werd gekozen  voor StadsAkkers. Het  bedrag van €  1.100,- werd met grote dank aanvaard en zal worden gebruikt als aanvulling van het geld dat nodig is voor de aanschaf van een tractor.

Gepost op

Wij zoeken vrijwilligers om te ondersteunen bij de verkoop!

Wij zoeken vrijwilligers. Dat doen we eigenlijk altijd en ook nu hebben we mensen nodig om te helpen met het werk op de akker en om te ondersteunen bij onze activiteiten en marktjes. Maar we zoeken op dit moment ook een of twee heel specifieke vrijwilligers. We zoeken namelijk mensen, die iets hebben met verkoop. Mensen, die verstand hebben van verkoop, mensen die weten hoe ze een goed product aan de man moeten brengen, mensen met doorzettingsvermogen. Dus ja… misschien zoeken we jou wel.

Als jij iets hebt met biologisch, duurzaam en lokaal… en als je dit ook graag aan anderen zou willen overbrengen …. en als je wat tijd over hebt … dan kun je ons zeker helpen. We proberen bij StadsAkkers om onze verkoop ook dit jaar nog weer verder uit te bouwen. We hebben al veel bereikt: we zijn SKAL-gecertificeerd en mogen onze groenten dus biologisch noemen. Veel mensen uit Apeldoorn kennen ons en weten ons te vinden, maar we willen meer. We zoeken iemand die ons daarbij kan helpen, die mogelijkheden onderzoekt en bekijkt wat wel en niet werkt en die ons kan helpen en adviseren om de verkoop op een hoger niveau te brengen.

Als jij ons hiermee zou willen helpen, of als je iemand kent, die dit misschien zou kunnen en willen, neem dan contact met ons op per mail: info@stadsakkers.nl of per telefoon: 06-46083374.

We zijn benieuwd!

Gepost op

StadsAkkers nu officieel aangesloten bij de Keten Groen

Iedereen die dat leuk vindt kan bij StadsAkkers mee komen helpen. Daarom lopen er veel vrijwilligers rond, die één of meerdere dagen per week helpen met het wieden, hout kloven, plukken, schoonmaken, verkopen en andere werkzaamheden.

Daarnaast ontvangen wij subsidie van de gemeente Apeldoorn om mensen te begeleiden, die bij ons arbeidsmatige dagbesteding doen. Zij komen dus één of meerdere dagen per week helpen met het wieden, hout kloven, plukken, schoonmaken, verkopen en andere werkzaamheden….. en krijgen daarbij begeleiding van Norbert, de zorgmanager en van David de tuinder. Hiermee zorgt StadsAkkers voor deze mensen voor een eerste stap op weg (of weer terug) naar de arbeidsmarkt. Vorig jaar hebben verschillende mensen via deze route betaald werk gevonden of zijn aan een opleiding begonnen.

De gemeente Apeldoorn wil graag dat organisaties, waar arbeidsmatige dagbesteding wordt gegeven, aansluiten bij een van de ketens. StadsAkkers is daarom vorig jaar aangesloten bij de Keten Groen. Een keten is een samenwerkingsverband van organisaties die samen arbeidsmatige dagbesteding aanbieden op een daarvoor aangewezen locatie. De Keten Groen heeft deze locatie op de Houtwal aan de Asselsestraat.

StadsAkkers houdt wel gewoon de eigen locatie in Park Zuidbroek, maar werkt samen met de andere organisaties op allerlei terreinen. Vorig jaar hebben we hier wat ervaring mee opgedaan. In 2018 zullen we echt gaan meemaken wat het betekent om deel uit te maken van de Keten Groen. Wij zien veel voordelen: de andere organisaties hebben veel expertise op het gebied van begeleiding, opleiding en coaching on the job. Expertise, waar wij dankbaar gebruik van kunnen maken. Daarnaast hebben wij natuurlijk zelf ook meerwaarde, onder andere doordat bij ons gewerkt wordt in een tuinderij en mensen bij StadsAkkers dus heel andere vormen van werkervaring op kunnen doen. Daarnaast is het bijzonder dat we bij StadsAkkers werken met een mix van vrijwilligers, stagiaires van diverse opleidingen en WMO-deelnemers . Hierdoor is StadsAkkers een inspirerende en diverse werkplek geworden voor ons allemaal.

Vrijwilliger of deelnemer worden? Kom langs van maandag tot en met vrijdag op de Dommeweg 5b in Apeldoorn of bel: 06-46083374 om een afspraak te maken.

 

Meer informatie over de Keten Groen is te vinden op: Dagbesteding.apeldoorn.nl

Zie natuurlijk ook: www.stadsakkers.nl of onze Facebookpagina.

Gepost op

Rakkers op de akker dit jaar een succes

StadsAkkers heeft het afgelopen jaar met subsidie van het Kansfonds een groep kansjongeren kunnen begeleiden. Kansjongeren zijn jongeren, zonder vast woonadres. Doordat zij geen eigen kamer of woonruimte hebben, zwerven zij van adres naar adres. In zo’n geval is het voor een jongere heel lastig om een geregeld bestaan op te bouwen. Vaak hebben zij hun opleiding niet afgemaakt en kunnen ze moeilijk werk vinden. Werk vasthouden is heel lastig, door de voortdurende verandering van verblijf. StadsAkkers is daarom dit jaar samen met Stimenz gestart met een project waarbij een groep van deze jongeren geholpen worden om wat meer structuur in hun leven te krijgen. StadsAkkers biedt de werkplek en begeleiding op het werk en Stimenz doet de ondersteuning daar om heen. Zoeken naar een geschikte kamer, helpen naar een goede invulling van de vrije tijd en ondersteunen bij het vinden van een netwerk. Door het werk bij StadsAkkers komen de jongeren in aanraking met allerlei soorten mensen. Hierdoor wordt hun netwerk vanzelf ook groter en diverser.

In oktober heeft StadsAkkers een aanvraag gedaan bij het Kansfonds voor een vervolg van dit project. Om dit te kunnen doen was natuurlijk een overzicht nodig van de behaalde resultaten uit 2017. Tot nu toe heeft StadsAkkers in dit project 11 jongeren begeleid, waarvan er 4 via Stimenz waren binnengekomen. Van deze 11 jongeren zijn er 2 weer succesvol uitgestroomd. Eentje heeft werk gevonden en een ander is een opleiding gaan doen. Beide jongeren zien wij nog regelmatig langskomen, omdat ze het gezellig vinden om weer wat mensen van StadsAkkers te zien. Zelf vinden wij dit een goed resultaat, hoewel het aantal aanmeldingen via Stimenz nog wel wat mag toenemen. Om dit te bereiken hebben we afspraken gemaakt met Stimenz over de bekendheid van het project daar.

De jongeren, die bij StadsAkkers aan de slag zijn gegaan worden begeleid door onze zorgmanager Norbert Keizer maar ook door Annemein de Graaf, die speciaal voor dit project is aangetrokken. Annemein begeleidt de jongeren op de akker. Voor veel jongeren is het werken op de akker en met de schapen een geheel nieuwe wereld. Enkele citaten uit hun mond:

  • ‘Ik ben blij dat ik niet meer in de illusie leef dat een geit een mannetjes schaap is..’
  • ‘Mijn moeder zegt altijd dat de wasmachine geduldig is. Nu snap ik waarom.’ (broek, jas, handschoenen helemaal onder de modder)
  • ‘Ik wist niet dat het zo fijn was om zoiets doms als onkruid wieden te doen.’
  • ‘Als ik later oud ben, wil ik een moestuintje.’

Meer informatie over Stimenz en over dit project is te vinden op hun website Stimenz.nl en facebookpagina. 

Meer informatie over het Kansfonds is te vi nden op hun website Kansfonds.nl

Gepost op

Schapen op de akker

 

Annemein bij haar schapen

Mensen, die af en toe door het Park Zuidbroek wandelen hebben ze waarschijnlijk al zien rondlopen tussen de fruitbomen op het terrein van StadsAkkers. De schapen van onze medewerker Annemein de Graaf. Annemein werkt sinds april bij StadsAkkers. Zij begeleidt de jongeren, die op onze akker werken, maar daarnaast ligt haar passie bij haar dieren. Bij Annemein thuis lijkt het wel een kinderboerderij. Annemein heeft in haar leven al een hele veestapel bij elkaar vergaard. Ze heeft een paard die haar helpt bij het werk op de akker, verder pony’s, dwerggeitjes, konijnen, kippen en natuurlijk een hond en een kat.

Annemein heeft ook melkgeiten bij haar bedrijfje De Wollesik in Wiesel. Binnenkort komen daar wat melkschapen bij. Sinds kort verkoopt zij geitenkaas via haar eigen bedrijfje, maar daarnaast is het de bedoeling dat in de toekomst ook van de schapenmelk kaas wordt gemaakt. De schapen van Annemein op de stadsakkers zijn echte vleesschapen. Zij zijn minder geschikt om gemolken te worden maar leveren uitstekend lamsvlees.

Bij StadsAkkers zijn de schapen zeer welkom. Zij onderhouden het gras bij de boomgaard, waardoor daar minder vaak gemaaid hoeft te worden. Daarnaast zijn het gezellige dieren die vrolijk blatend en springend naar je toe komen rennen als je een wandelingetje maakt over het terrein of in het park. Sinds kort staat er ook een ram bij de schapen.
We hopen volgend jaar in maart op lammetjes, die een (h)eerlijk leven genieten voor ze, op een leeftijd van 7 tot 10 maanden oud, geslacht worden. Dit is voor StadsAkkers in de toekomst, naast de kaas, een mooie aanvulling op ons aanbod van biologische groenten.

Gepost op

Bezoek dames soroptimisten op de akker

 

Op zondag 24 september kwamen de Dames Soroptimisten op bezoek bij StadsAkkers. Doel van het bezoek was om StadsAkkers te helpen met allerhande klussen. Wij wisten al dat de dames heel hard kunnen werken, maar dat bleek op deze dag nog maar waar eens opnieuw. Een groep van 20 vrouwen heeft de hele dag keihard gewerkt. Aan het eind van de dag waren onder andere de volgende klussen geklaard:

  • Vullen van 10 kratten vol met potjes biologische bloembollen (krokussen en narcissen) die wij binnenkort kunnen gaan verkopen.
  • Wieden rondom de bessenstruiken, een zeer zware klus – maar de hele bessentuin is schoon.
  • Verwijderen van het blauwe muntgoudhaantje uit onze muntplanten.
  • Netjes maken van de kruidentuin.
  • En ook nog: het voorbereiden van de barbecue, zodat we op een hele mooie avond in september gezamenlijk de maaltijd konden gebruiken.

Wij zijn de dames heel dankbaar voor het inzetten van hun vrije tijd voor ons project!

Gepost op

22 september Burendag bij StadsAkkers en op het Kristal

Op 22 september is het weer burendag bij StadsAkkers. Alle buren en omwonenden zijn van harte welkom om langs te komen op de akker voor een kop koffie en om een handje te helpen op de akker.

Op Het Kristal is het op 22 september ook  burendag. Het Kristal bestaat vijf jaar en organiseert een festival vanaf 14.00 ’s middags. StadsAkkers doet mee aan het proefstraatje met onze snackgroenten en fruit. We zijn nog aan het nadenken over een leuke activiteit – waarbij we de twee locaties combineren voor onze bezoekers. We houden jullie op de hoogte via de website en op Facebook.

 

 

Gepost op

StadsAkkers doet mee met de vrijwilligersproeverij op 20 september

Op woensdag 20 september organiseert Apeldoorn Pakt Aan een grote vrijwilligersproeverij bij Coda Markant. Het begint om 16.00 en duurt tot 20.00.

Op de vrijwilligersproeverij kunnen organisaties laten zien welke leuke vrijwilligersbanen er zijn in Apeldoorn.

StadsAkkers doet mee met een vierluik. Wij kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken voor op de akker. Maar ook zoeken we mensen, die kunnen helpen bij het organiseren van de verkoop van onze producten. Verder heeft ook het bestuur wat uitbreiding nodig en zoeken we nog mensen, die af en toe eens een dagje bij een kraam onze producten willen verkopen. Op de proeverij is bij de stand van StadsAkkers natuurlijk ook iets te proeven. Je kunt verschillende mensen van onze akker spreken en horen wat er allemaal te doen is bij StadsAkkers.

Bij ons vierluik staat ook een vijfde standje van de Stichting Tuinen van Zuidbroek. Ook zij zoeken vrijwilligers voor hun nieuw op te zetten project.

Lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan kijken op de vrijwilligersproeverij op 20 september of kom gewoon langs bij StadsAkkers. Voor iedereen is bij ons iets te doen.

Meer weten? Kijk op de website van Apeldoorn Pakt Aan!