Gepost op

Op dit moment al 5 jongeren voor het Kansfondsproject Rakkers op de Akker

StadsAkkers ontvangt van het Kansfonds een flink bedrag om 10 jongeren op te vangen en te begeleiden. Het gaat om kansjongeren. Dit zijn Jongeren, die geen vaste woon- en verblijfplaats hebben en die begeleiding nodig hebben om hun plek in de maatschappij te verwerven. We zijn blij dat we de jongeren op deze manier kunnen ondersteunen. Ieder mens heeft tenslotte kansen nodig om zijn eigen talenten te kunnen ontplooien.

De jongeren, die nu naar StadsAkkers komen worden onder andere begeleid door Annemein de Graaf. Zij werkt drie ochtenden per week op de akker en werkt samen met de jongeren op de akker.

We willen je graag voorstellen aan een van deze jongeren. We noemen hem Jordy (niet zijn echte naam) Jordy komt nu al een paar maanden een paar dagen per week naar StadsAkkers. Hij is enthousiast over het werk en wil misschien ook later wel werken in een tuinderij. Vooral het werken in de buitenlucht spreekt hem aan. Bij StadsAkkers heb je elke dag weer eer van je werk. Zoals Jordy zelf zegt: “vorige week hebben we met een groep een stukje van de groentetuin gewied. Toen we klaar waren kon je goed het verschil zien met het stukje grond ernaast dat nog wel vol met onkruid stond. Je kon heel goed zien wat we gedaan hadden. Dat was echt gaaf.”

Wat doet het Kansfonds?

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, ruim 500 per jaar, versterken ze met geld. Dat doen ze met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.